Erik


I 2011 var der 58 nyfødte drenge, som blev navngivet Erik. Ifølge Danmarks Statistik var der alt i alt i Danmark 32.885 drenge, som hed Erik. Dette tal var imidlertid faldet med 711 personer året efter, således at der pr. 1. januar 2013 var 32.174 drenge i Danmark, som bar navnet Erik.

Drengenavnet Eriks udbredelse siden 1985

Drengenavnet Eriks udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Erik er af nordisk oprindelse og stammer fra navnet “Eirik”, som på olddansk hedder “Æinrikr”. “Eirik” består af de to nordiske ord “ei”, som betyder “altid” eller “alene” og “rik” som er afledt af ordet “rikl”, der betyder “hersker”. Navnet Erik betyder derfor “enehersker”.


I middelalderen var drengenavnet Erik et meget udbredt navn. Det blev oprindeligt brugt i germanske kredse og fyrsteslægter. I midten af 1900-tallet var Erik blandt de mest almindelige drengenavne i Danmark. Der er siden årtusindeskiftet sket en lille stigning i antallet af nyfødte drenge, som har fået navnet Erik.

Navnet Erik kan også staves Eric, Erick og Erich. Navnet kan også kombineres med andre drengenavne, eksempelvis Svend Erik og Poul-Erik. Disse kan skrives både med og uden bindestreg. Navnet Erik findes også i andre variationer på andre sprog, eksempelvis Enrique (italiensk), Eirik (norsk), Eirikur (islandsk og færøsk) m.fl.

Per


Iblandt alle nyfødte drengebørn i 2011 blev kun 2 døbt Per. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 samlet set 33.613 personer i Danmark, som hed Per. Året efter i 2013 var dette tal faldet til 33.223 personer.

Drengenavnet Pers udbredelse siden 1985

Drengenavnet Pers udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Navnet Per er en sammentrækning af drengenavnet Peder, som igen er afledt af navnet Peter. Navnet Peter stammer fra det latinske Petrus og det græske Petros. Per har samme betydning som Peter, der betyder “sten” eller “klippe”.


Drengenavnet Per var et almindeligt navn til nyfødte i midten af 1900-tallet. Efterfølgende har det siden 1980’erne været faldende i popularitet, og siden 2005 har kun ganske få nyfødte drenge fået navnet Per.

Navnet kan også staves Peer, Pehr og Pär. De to sidstnævnte stavemåder stammer fra svensk.

Ole


Ifølge Danmarks Statistik blev 18 nyfødte drenge døbt Ole i 2011. I alt for 2012 var der 34.120 personer i den danske befolkning, som hed Ole. Dette tal var i 2013 faldet til 33.685 personer.

Drengenavnet Oles udbredelse siden 1985

Drengenavnet Oles udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Ole er den danske variant af Oluf eller Olav, som er et nordisk drengenavn. Olav stammer fra det nordiske navn Óláfr, som betyder “stamfader”, “efterkommer” eller “forfader”.


I tiden fra reformationen frem til 1800-tallet var navnet Ole et udbredt navn i Danmark. Navnet blev især anvendt i bondesamfundene. I midten af 1900-tallet blev navnet Ole et modenavn i Danmark, men sden 1980’erne er antallet af nyfødte drenge, som er blevet døbt Ole, faldet. Navnets popularitetskurve har ligget nogenlunde på samme niveau siden årtusindeskiftet.

Andre variationer af Ole er Oluf, Olaf, Olav, Olaug m.fl. I Sverige og Norge finder man ofte navnet Ola. Navnet Ole bruges også i kombination med andre drengenavne, eksempelvis Niels Ole og Jens Ole. De sammensatte navne kan både staves med og uden bindestreg.

Jesper


Der var i 2011 20 nyfødte drengebørn, som blev navngivet Jesper. Ifølge Danmarks Statistik var der i alt 34.307 personer i 2012, som bar navnet Jesper i Danmark. Dette tal var næsten uændret året efter, hvor der pr. 1. januar 2013 var 34.244 personer, som hed Jesper.

Drengenavnet Jespers udbredelse siden 1985

Drengenavnet Jespers udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Jesper er en dansk udvikling af det tyske drengenavn Jaspar, som betyder “borgfoged”, “skatteindkræver” eller “skattemester”. Jesper har sin oprindelse i navnet Caspar eller Kaspar, som er et persisk drengenavn.


Drengenavnet Jesper var i årene 1960-1980’erne et modenavn i Danmark. Herefter er navnet faldet i popularitet og er ikke længere et modenavn til nyfødte drengebørn.

Andre varianter af navnet Jesper er Jasper og Jaspar.

Morten


I 2011 blev der ifølge Danmarks Statistik født 8 drenge, som fik navnet Morten. Samlet set var der 34.423 drenge i Danmark, som bar navnet Morten i 2012. Dette tal var 34.362 pr. 1. januar 2013.

Drengenavnet Mortens udbredelse siden 1985

Drengenavnet Mortens udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Morten er den danske form at drengenavnet Martin, som kommer fra det latinske Martinus, som relaterer sig til den romerske krigsgud Mars. Mars, Martin og dermed også Morten betyder “den modige”. Morten kendes både i Danmark og Norge.


I middelalderen var Morten et meget udbredt navn i Danmark. I midten af 1900-tallet skete det en kraftig stigning i antallet af nyfødte drenge, som blev døbt Morten. Navnet har dog været på retur siden 1980’erne og er ikke længere et modenavn. Dette er der også en klar indikation på, eftersom der i 2012 kun var 8 nyfødte drenge, som kom til at hedde Morten.

Sjældnere stavemåder er Morthen og Mortan.

Anders


Ifølge Danmarks Statistik var der i 2011 83 nyfødte drenge, som blev døbt Anders. Samlet set var der i 2012 34.987 danske drenge, som bar navnet Anders. Dette tal var pr. 1. januar 2013 34.851 personer.

Drengenavnet Anders' udbredelse siden 1985

Drengenavnet Anders’ udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Anders er den skandinaviske form af det græske apostlenavn Andreas. Andreas er afledt af genitivformen “andros” af ordet “aner”, der betyder “menneske” eller “mand”. Navnet Anders er et almindeligt navn i Danmark, Norge, Sverige og Finland.


Drengenavnet kendes fra 1100-tallet i Danmark og var meget udbredt på daværende tid. Navnet blev særligt brugt i bondesamfund i 1900-tallet, hvor det fortsat var et populært navn. Navnet toppede i popularitet i 1980’erne, hvorefter det siden 1990 har været jævnt faldende.

Andre varianter af navnet Anders: Andreas og André. Hunkønsformen er Andrea, Andersine eller Andrine.

Martin


I 2011 blev der født 53 drengebørn, som kom til at hedde Martin. Ifølge Danmarks Statistik var der samlet set 37.291 personer med navnet Martin i 2012, mens der pr. 1. januar 2013 var 37.225 personer, som bar navnet Martin.

Drengenavnet Martins udbredelse siden 1985

Drengenavnet Martins udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Martin er et drengenavn, som er afledt af det romersk-latinske navn Martinus, som igen er en afstamning af Martis. Martis er genitivformen af navnet på den romerske krigsgud Mars. Navnet Martin betyder “den modige”.


I middelalderen var Martin et meget udbredt navn. Navnet var et almindeligt navn i 1960’erne frem til 1980’erne. Siden da har navnets popularitet været jævnt faldende.

Navnet kan også staves Martyn, Marthin eller Matin.Navnet er udbredt i store dele af verdenen og forekommer på en lang række forskellige stavemåder. Hunkønsformen er Martine eller Martina.

Navnet Martin er udbredt i mange lande og bliver også anvendt som efternavn. Dette er dog primært i engelsk-, fransk- og spansktalende lande., at Martin anvendes som efternavn. Martin findes desuden også i den danske form Morten.

Hans


I 2011 blev navnet Hans givet til 36 nyfødte drengebørn. Ifølge Danmarks Statistik var der i alt 38.062 drenge i 2012, osm bar navnet Hans. Dette tal var imidlertid faldet til 37.162 personer i 2013, dvs. et fald på 900 personer med navnet Hans.

Drengenavnet Hans' udbredelse siden 1985

Drengenavnet Hans’ udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet er en afledning af det tyske navn Johannes, som betyder “Gud er nådig”. Navnet bruges primært i Skandinavien, Tyskland og Holland.


Hans kendes i Danmark fra senmiddelalderen og har været et meget udbredt i 1500-tallet.

Navnet Hans kan relateres til Hanns, Hansi, Hansini, Hansele, Hansal, Henning, Henner, Hennes og Hannes m.fl. Navnet Hans bruges også i kombination med andre drengenavne, eksempelvis Hans-Jørgen og Hans-Christian. Hunkønsformen er Hanne eller Hannah.

Jørgen


Ifølge Danmarks Statistik var der i 2011 ingen nyfødte drenge, som kom til at hedde. I 2012 var der i alt i den danske befolkning 38.145 drenge, som hed Jørgen. Dette tal var faldet væsentligt året efter, hvor der pr. 1. januar 2013 var 37.265 personer, som hed Jørgen.

Drengenavnet Jørgens udbredelse siden 1985

Drengenavnet Jørgens udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Jørgen er en dansk form af helgennavnet Georg. Georg er et nordeuropæisk navn, som stammer fra det græske navn Gregorius og som er afledt af ordet “georgos”, som betyder “bonde”, “jorddyrker” eller “jordarbejder”.


I første halvdel af 1900-tallet var drengenavnet Jørgen meget udbredt. herefter er navnet faldet voldsomt i popularitet, særligt fra 1980’erne og fremefter. Siden årtusindeskiftet har under 10 nyfødte drenge om året fået navnet Jørgen. Alene fra 2012 til 2013 er antallet af danskere, der hedder Jørgen, faldet med 880 personer.

Navnet kan også staves Jørn eller Jøren. Navnet bruges også i kombination med andre drengenavn, eksempelvis Hans-Jørgen, Niels-Jørgen m.fl. På tysk finder man også navnet Jürgen og på spansk Jorge. Georg og George er den engelske form af Gregorius, men anvendes også i andre lande end kun de engelsktalende.

Jan


I 2011 var der kun 6 nyfødte drenge, som ble navngivet Jan ifølge Danmarks Statistik. Det samlede antal af danske drenge, der hedder Jan i 2012, lå på 39.639 personer. I 2013 var dette tal 39.440 personer.

Drengenavnet Jans udbredelse siden 1985

Drengenavnet Jans udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Jan er en tysk og nederlandsk form af navnet Johannes, som betyder “Gud er nådig”.


Navnet Jan kendes fra middelalderen i Danmark. Navnet begyndte for alvor at blive et almindeligt navn i 1940’erne, og i 1960’erne og 1970’erne var Jan et modenavn i Danmark. Siden da er navnet faldet væsentligt i popularitet til nyfødte drenge, og som tidligere nævnt var der i 2011 blot 6 nyfødte drenge, der blev døbt Jan.

Jan kan også staves Jann, Jahn og Jaan. Hunkønsformen af navnet Jan er Janni.