Maria


Ifølge Danmarks Statistik var der 104 nyfødte piger, som kom til at hedde Maria. Samlet set var der i 2012 28.183 piger i Danmark, som hed Maria. Pr. 1. januar 2013 var dette tal steget til 28.365 personer.

Pigenavnet Marias udbredelse siden 1985

Pigenavnet Marias udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Navnet Maria er et bibelsk navn og navnet på Jesus’ mor. Navnet Maria er den græske form af det hebraiske navn Miriam, som betyder “den skønne”, “den stærke” eller “ønskebarnet”.


Navnet er meget udbredt i hele den vestlige verden, men findes i kulturer verden over. I 1970’erne og 80’erne var Maria et populært navn, men er dog faldet markant siden midten af 1990’erne.

Andre varianter af navnet er Mariah, Marie, Marianne, Mariann, Mariam, Mirjam, Maja, Maj, Mary m.fl.

Lene


I 2011 blev det kun født 2 piger, som blev døbt Lene ifølge Danmarks Statistik. Pr. 1. januar 2012 var der i alt 31.617 piger i Danmark med navnet Lene, mens tallet af faldet en smule, så der pr. 1. januar 2013 var 31.500, dre hed Lene.

Pigenavnet Lenes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Lenes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Lene er et dansk navn, som er kortformen af Magdalene og Helene. Helene er et græsk pigenavn og navnet på en helgeninde i den græske mytologi. Navnet betyder “fakkel”, “Sankt Elms ild”, “lysende” eller “den der bringer lys”. Navnet er udbredt i bl.a. Danmark, Norge og Tykland.


Lene var særligt populært i midten af 1900-tallet. Siden midten af 1980’erne er der sket et kraftigt fald i navnets popularitet. Fra årtusindestiftet er kun mange af nyfødte piger blevet døbt pigenavnet Lene. Ikke desto mindre ligger det stadig i toppen blandt de pigenavne, som flest piger bærer.

Lene findes også som Lena. Navne af samme afstamning og betydning er bl.a. Helena, Helen, Elin, Ellen, Ella m.fl.

Susanne


Der var kun en enkelt nyfødt, der fik navnet Susanne i 2011. Pr. 1. januar 2012 var der i alt 31.949 danske piger, som hed Susanne, mens der pr. 1. januar 2013 var 31.823 piger, der bar navnet Susanne.

Pigenavnet Susannes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Susannes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Susanne er af hebraisk oprindelse og stammer fra det hebraiske ord for “lilje”.


Navnet har været kendt i Danmark siden 1300-tallet, og navnet var især populært i 1950’erne og 1970’erne. Herefter har der været et kraftigt fald i navnets popularitet. Siden år 2000 er kun et meget lille antal nyfødte piger blevet døbt Susanne.

Andre varianter er Susan, Suzan, Susanna, Suzanne, Suzanna, Sus, Sussi, Susie og Sanne m.fl.

Helle


I 2011 var der kun en enkelt nyfødt pige, som blev døbt Helle. Der var samlet set 34665 piger i Danmark, der bar navnet Helle i 2012. Det er faldet en smule, således at der pr. 1. januar 2013 var 34.562 personer med navnet Helle.

Pigenavnet Helles udbredelse siden 1985

Pigenavnet Helles udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Helle er et nordisk pigenavn og er afledt af navnet Helga, som betyder “den hellige”. Helga stammer fra det olddanske navn Hælgha.


Navnet Helle kendes tilbage fra middelalderen. Det har især været populært i 1950-70 i Danmark, men har siden da været faldende. Siden 1980’erne har faldet været så drastisk, at det fra omkring 2002 kun er enkelte nyfødte piger, der er blevet døbt Helle.

Andre varianter af Helle er Hella og Helga.

Hanne


Ifølge Danmarks Statistik var der blot 4 nyfødte piger, der blev døbt Hanne. Ikke desto mindre ligger det stadig blandt de mest almindelige pigenavne i Danmark i 2011. Samlet set for 2012 var der i alt 40.595 piger i Danmark, som hed Hanne. Dette tal er pr. 1. januar 2013 faldet til 40.297 personer.

Pigenavnet Hannes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Hannes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Hanne er den danske kortform for Johanne, som er hunkønsformen af drengenavnet Johannes. Johannes betyder “Gud er nådig” eller “den nådige”. Derudover er Hanne den danske variant af det hebraiske navn Hannah, som betyder “skønhed” eller “ynde”.


Fra begyndelsen af 1800-tallet var Hanne et kælenavn for Johanne. I midten af 1900-tallet har Hanne været et almindeligt navn i Danmark. Det har særligt været udbredt i Østdanmark. Inden for de seneste årtier har der været et fald i navnets popularitet.

Navnet Hanne findes også i varianterne Hanna og Hannah.

Karen


Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2011 født 77 piger, som fik navnet Karen. Der var samlet set 28.063 danske piger, som hed Karen i 2012. Dette tal er faldet med 683 personer, så der pr. 1. januar 2013 var 27.380 personer, som hed Karen.

Pigenavnet Karens udbredelse siden 1985

Pigenavnet Karens udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Karen er den danske kortform af pigenavnet Kathrine, som er afledt af det græske helgenindenavn Katarina og det latinske Catharina. Navnet Karen betyder “ren”.


Karen er et gammelt dansk pigenavn og har været brugt i Danmark siden 1500-tallet. Indtil 1940’erne var Karen et almindeligt navn, særligt blandt bønner. Hvor det tidligere især var i det vestlige Danmark, at navnet var populært, er Karen i dag udbredt til hele befolkningen.

Navnet bruges også i kombination med et andet fornavn, f. eks. Karen Marie. Andre varianter af navnet Karen er Karin, Kathrine, Katrine, Karina, Katarina m.fl.

Mette


Ifølge Danmarks Statistik var der blot 12 nyfødte piger, som blev døbt Mette i 2o11. Samlet set for 2012 var der 39.225 danskere med pigenavnet Mette. Dette tal er næsten uændret, og der er pr. 1. januar 2013 39.159 personer i den danske befolkning, som hedder Mette.

Pigenavnet Mette's udbredelse siden 1985

Pigenavnet Mette’s udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Navnet Mette er den danske kortform pigenavnet Margrethe eller Margareta. Mette er afledt af navnet Merete, som igen er afledt af Margrethe.  Margareta er græsk og betyder “perle”. Navnet Mette menes også at være en afstamning af det tyske pigenavn Mathilde.


I middelalderen var Mette et almindeligt udbredt pigenavn i Danmark.Det var særligt i bondestanden, at navnet blev populært. I dag er Mette stadig et meget almindeligt pigenavn i Danmark. Det er dog faldet i popularitet siden 1980’erne.

Mette forekommer ofte også sammen med andre pigenavne, f.eks. Anne-Mette, Mette Louise m.fl.

Kirsten


På 2. pladsen for de mest udbredte pigenavne ligger Kirsten i 2011. Ifølge Danmarks Statistik blev der født  kun født 6 pigebørn, som kom til at hedde Kirsten. Pr. 1. januar 2012 var der 45.268 danskere, der hed Kirsten.Dette antal var faldet med 618 personer, så der pr. 1. januar 2013 er 44.650 personer, som hedder Kirsten.

Pigenavnet Kirstens udbredelse siden 1985

Pigenavnet Kirstens udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Navnet Kirsten stammer fra drengenavnet Christian (eller Kristian), som er et kristent navn. Desuden er Kirsten den danske form af pigenavnet Christina og Christiane. Ligesom med drengenavnet Christian er pigenavnet Christiane er afledt af det latinske navn “christianus”, der betyder “tilhænger af Kristus” eller “den som følger Kristendommen”.


Kirsten er et almindeligt pigenavn i Danmark. Siden midten af 1980’erne er navnet faldet i popularitet. Dog ligger det stadig blandt de pigenavne, som flest danske piger/kvinder bærer.

Andre varianter af navnet er Kristina, Kirstin, Kerstin, Christiane, Christina m.fl. Ofte bruges navnet Kisser som kælenavn for Kirsten.

Alma


Navnet Alma blev givet til 302 nyfødte piger i 2011. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 i alt 2.891 piger, som hed Alma. Pr. 1. januar 2013 er dette tal steget til 3.186 personer.

Pigenavnet Alma’s udbredelse siden 1985

Pigenavnet Alma’s udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Alma har både betydningen “sjæl” på spansk og på latinsk “den hulde”, der betyder hengiven, yndig, nådig og trofast. Alma er et italiensk og spansk pigenavn, som er afledt af det latinske ord “almus”, der betyder “den godgørende”. Alma er desuden en kortform for pigenavnet Amalie.


Fra midten af 1990’erne er pigenavnet Alma for alvor blevet et modenavn, hvorimod det i de foregående årtier stort set slet ikke blev anvendt som navn til nyfødte. I dag er navnet stadig på toppen af sin popularitet.

Olivia


Der blev født 304 piger i 2011, som blev døbt Olivia. Samlet set i 2012 var der 3.437 piger med navnet Olivia ifølge Danmarks Statistik, og pr. 1. januar 2013 hedder 3.723 piger Olivia.

Pigenavnet Olivia’s udbredelse siden 1985

Pigenavnet Olivia’s udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Olivia er latinsk og stammer fra drengenavnet Oliver, som betyder oliven eller oliventræ. I biblen symboliserer oliventræet frugtbarhed, skønhed og værdighed.


Navnet har siden slutningen 1980’erne haft en jævn stigning i popularitet. Navnet toppede i 2010 og er fortsat et meget anvendt pigenavn.