Louise


Der var 39 nyfødte piger i 2011, som kom til at hedde Louise ifølge Danmarks Statistik. Alt i alt hed 23.881 piger Louise i 2012. Dette tal var næsten uændret i 2013, hvor der var 23.856 piger, som hed Louise.

Pigenavnet Louises udbredelse siden 1985

Pigenavnet Louises udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Louise er et fransk pigenavn, som stammer fra det franske drengenavn Louis. Louis betyder “berømmelse”, “kamp” eller “berømt kriger”. Mange dronninger har gennem tiden båret navnet Louise, såvel i Danmark som i udlandet. Navnet er udbredt i hele den vestlige verden.


Louise toppede i 1980’erne frem til 1990. Herefter har navnet oplevet et stort fald i populariteten, og siden 2008 har der været under 100 nyfødte piger, som er blevet døbt Louise.

Navnet findes også i formerne Luise og Lovise. Kælenavnsformen kan bl.a. være Lulu.

Charlotte


Ifølge Danmarks Statistik var der 3 nyfødte piger, som kom til at hedde Charlotte. I alt var der 23.911 personer i Danmark med navnet Charlotte i 2012. Pr. 1. januar 2013 var der 23.881 piger, som hed Charlotte.

Pigenavnet Charlottes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Charlottes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Charlotte er af fransk oprindelse og er afledt af drengenavnet Charles. Navnet menes at være en afstamning af det italienske navn Carlotta, som betyder “den frie”.


Navnet kendes i Danmark fra 1600-tallet og er et almindeligt anvendt pigenavn i 1900-tallet. Særligt i årene 1960-1990 var navnet populært. Det er herefter faldet væsentligt i antallet af nyfødte piger, der har fået navnet Charlotte.

Charlotte kan også staves Charlott og Charlotta. Kælenavnsformen af Charlotte er Lotte.

Jette


Ifølge Danmarks Statistik kom blot 2 nyfødte piger til at hedde Jette. I 2012 hed 24.207 piger Jette i Danmark, mens der pr. 1. januar 2013 var 24.064 personer, som hed Jette.

Pigenavnet Jettes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Jettes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Det danske pigenavn Jette er en kortform af det franske pigenavn Henriette. Henriette er hunkønsformen af drengenavnet Henri, som er afledt af det tyske navn Haimrich, der betyder “hjemmets hersker”. Jette betyder derfor “hjemmets hersker”.


Pigenavnet Jette blev først for alvor anvendt som pigenavn til nyfødte fra omkring 1900. Navnet har siden midt-90’erne kun været brugt i meget begrænset omfang.

En sjældnere stavemåde er Jethe eller Jetta.

Inger


I 2011 blev 6 nyfødte piger døbt Inger ifølge Danmarks Statistik. Samlet set var der 24.458 danske piger, som bar navnet Inger pr. 1. januar 2012. Året efter, dvs. pr. 1. januar 2013 var der 23.668 piger med navnet Inger i Danmark.

Pigenavnet Ingers udbredelse siden 1985

Pigenavnet Ingers udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Det danske pigenavnet Inger er en sammentrækning af de to ord Ing og gerd. Ing er navnet på en gud i den nordiske mytologi, mens Gerd er betyder “gærde”. Inger menes at betyde “beskyttelse”.


Navnet er kendt i Danmark siden det 14. århundrede. Navnet blev almindeligt brugt i midten af 1900-tallet, hvor det toppede i årene 1930-1950). Herefter er navnet faldet meget i popularitet, og der har de seneste 15 år været under 10 piger årligt, som blev døbt Inger.

Inger findes også som Inge, Ingrid og Inga. Navnet Inger bruges også i kombination med andre fornavne, f. eks. Ingermarie, Ingerlise m.fl.

Pia


Blot 2 nyfødte pigebørn blev døbt Pia i 2011. Ifølge Danmarks Statistik var der samlet set 24.605 piger, der hed Pia i 2012, mens der i 2013 var 24.520 personer med navnet Pia.

Pigenavnet Pias udbredelse siden 1985

Pigenavnet Pias udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pia er et pigenavn, som stammer fra det latinske drengenavn Pius. Pius betyder “den fromme”, “hæderlig” eller “respektfuld”.


Navnet Pia er forholdsvis nyt i det danske sprog. Navnet var ikke almindelig kendt før 1940. I årene 1950-1990 blev pigenavnet et almindeligt navn til nyfødte piger, men siden 1980’erne er navnets popularitet faldet kraftigt. Siden starten af 1990’erne har navnet således været på retur.

Navnet bruges særligt i Danmark, Sverige og Finland, men forekommer også i andre europæiske lande.

Camilla


I 2011 var der 48 nyfødte piger, som blev døbt Camilla ifølge Danmarks Statistik. Der var i alt 24.705 piger med navnet Camilla i 2012. Pr. 1. januar 2013 var der i alt 24.734 piger, som bar navnet Camilla. Det giver kun en forskel på 29 personer fra 2012 til 2013.

Pigenavnet Camillas udbredelse siden 1985

Pigenavnet Camillas udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Camilla er et dansk pigenavn, som stammer fra latinsk. Det er hunkønsformen af det latinske/romerske drengenavn Camillius, som  betyder “den som tjener ved gudstjeneste” eller “tjener ved offerfester”.


Pigenavnet Camilla kendes i Danmark fra omkring 1800-tallet. Navnet toppede i popularitet i 1991 og har herefter været jævnt faldende i antallet af nyfødte piger, som blev døbt Camilla.

Navnet kan også staves Camila, Camilia og Cammila. Navnet kan også staves med “k”: Kamilla, Kamila og Kamilia. Desuden er Milla og Mille kæleformsnavne for Camilla.

Bente


Ifølge Danmarks Statistik blev der kun en enkelt nyfødt pige i Danmark, som fik navnet Bente. I 2012 var der samlet set i den danske befolkning 25.664 piger, som hed Bente. Året efter var dette tal faldet til 25.441 piger.

Pigenavnet Bentes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Bentes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Bente er hunkønsformen af drengenavnet Bent. Navnet er afledt af det latinske pigenavn Benedicta, som betyder “den velsignede”.


Bente er et gammelt navn og har siden slutningen af 1100-tallet været anvendt i Danmark, men det var først i 1400-tallet, at navnet for alvor blev udbredt. Navnet faldt voldsomt i popularitet fra 1989 og fremefter. Siden da har under 5 piger årligt fået navnet Bente.

Pigenavnet findes også i varianterne Benthe, Bende, Benta og Bentha.

Lone


I 2011 var der inden nyfødte piger, som kom til at hedde. Siden årtusindeskiftet er blot 19 piger alt i alt blevet døbt Lone ifølge Danmarks Statistik. Der var i 2012 26.001 piger, som bar navnet Lone. I 2013 er der samlet set  26.909 danske piger med navnet Lone.

Pigenavnet Lones udbredelse siden 1985

Pigenavnet Lones udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Lone er et dansk pigenavn og er kortformen af pigenavnene Abelone og Magdelone. Abelone er afledt af det græske pigenavn Apollonia, som betyder “den strålende”.


Navnet Lone var især populært i årene 1940-1970. Herefter er navnet siden 1980’erne faldet drastisk i popularitet, og kun ganske få nyfødte har fået navnet Lone siden midten af 1990’erne.

Varianter af Lone: Abelone, Abbelone, Magdalone, Magdelone.

Marianne


Ifølge Danmarks Statistik blev blot 3 nyfødte piger døbt Marianne i 2011. Der var i alt 27.689 piger i Danmark, som hed Marianne pr. 1. januar 1012. Antallet var næsten uændret i 2013, hvor der ved nytårsskiftet var 27.598 piger med navnet Marianne.

Pigenavnet Mariannes udbredelse siden 1985

Pigenavnet Mariannes udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Pigenavnet Marianne er afledt af navnet Maria. Den græske version af navnet er Marianna, som også er udbredt i Frankrig. Betydningen af navnet Marianne er ikke klart defineret. Navnet menes at være den franske form af Marie, som betyder “den skønne”, “den yndige” eller “stærk”. Navnet kan også være en sammentrækningen af de to pigenavne Maria og Anne.


I middelalderen var Marianne et sjældent navn, men blev mere almindeligt i 1700-tallet, hvor man tog det franske navn til sig. Pigenavnet er for alvor blevet udbredt i 1900-tallet, men er fra 1980’erne faldet væsentligt i popularitet, og siden årtusindeskiftet har der været under 10 piger årligt, som er bleve døbt Marianne.

Marianne findes også i varianter som Mariane, Marianna, Marian, Mirjam, Miriam m.fl.

Inge


I 2011 blev der ifølge Danmarks Statistik født blot 2 pigebørn, som blev navngivet Inge. I alt var der 27.946 personer i 2012 med fornavnet Inge, mens der pr. 1. januar 2013 var 27.383 personer, som hed Inge.

Pigenavnet Inges udbredelse siden 1985

Pigenavnet Inges udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Inge er et oldnordisk pigenavn, som også findes i varianten Inga. Begge navne er en kortform af det gamle nordiske gudenavn Ing. Oprindeligt brugte man “Ing” som begyndelsen på et navn, men er sidenhen blevet et navn i sig selv. Inge betyder “den unge”.


Det gamle danske navn blev hyppigt anvendt indtil midten af 1900-tallet. Siden 1980’erne er navnets popularitet faldet væsentligt, og fra 1991 har der årligt været under 10 nyfødte piger, som blev døbt Inge.

Ofte ses Inge i kombination med andre pigenavne, f. eks. Inge-Lise, Inge-Marie.

Andre varianter af navnet er Inga, Inger, Ingrid.