Niels


Ifølge Danmarks Statistik for 2011 blev 46 nyfødte drengebørn døbt Niels. Samlet set for 2012 var der 40.048 drenge med navnet Niels, hvor der i 2013 var 39.326 drenge, som hed Niels i 2013.

Drengenavnet Niels' udbredelse siden 1985

Drengenavnet Niels’ udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Niels er en dansk variant af det græsk-latinske helgennavn Nicolaos. Nicolaos er en sammensætning af de to ord “nike”, der betyder “sejr” og “laos”, der betyder “folk” eller “menneske”. Navnet har derfor betydningen “folkets sejr”.


I 1100-tallet var Niels et af de mest udbredte drengenavn. Siden begyndelsen af 1990’erne begyndte navnet langsomt at dale i popularitet. Kurven ser fortsat nedadgående ud. Navnet Niels er ikke længere et egentligt modenavn – heller ikke til trods for, at der fortsat er mange i den danske befolkning, som bærer navnet Niels.

Niels findes også i former som Nils, Nels, Nis. Kæleformer er bl.a. Niller og Neller. Drengenavnet Niels har også andre varianter, hvoraf nogle bruges i udlandet, heriblandt Nicolas, Nikolas, Nikolaj, Niklas m.fl. Eksempelvis bruges Niklas og Nils meget i Sverige, mens Nicolas bl.a. er udbredt på engelsk og fransk. Desuden er Neil også en kendt variant i det engelske sprog.

Thomas


Ifølge Danmarks Statistik for 2011 var der 89 nyfødte drenge, som blev døbt Thomas. Antallet af personer i hele den danske befolkning, der i 2012 hed Thomas, var 42.258, mens dette tal for 2013 var faldet til 42.185 personer.

Drengenavnet Thomas' udbredelse siden 1985

Drengenavnet Thomas’ udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Thomas er et hebraisk navn, som betyder “tvilling”. Thomas er navet på en af Jesus’ 12 apostle i Det Nye Testamente. Navnet menes også at være en græsk form af det aramæiske navn Të’homa, som ligeledes betyder “tvilling”.


Drengenavnet kendes i Danmark fra 1100-tallet. I nyere tid har navnet især været populært i 1970’erne og 1980’erne, hvor det toppede i popularitet og var et stort modenavn. Herefter er antallet af nyfødte drenge, som har fået navnet Thomas, faldet væsentligt.

Andre stavemåder er Tomas, Thommas og Tommas. Heraf er der drengenavne, som er blevet afledt af Thomas: Tom, Tommy m.fl. Desuden bliver det ikke kun anvendt i Danmark og Skandinavien, men også i andre dele af verdenen.

Søren


Der blev født 31 drengebørn, som blev navngivet Søren i 2011. Ifølge Danmarks Statistik var der i alt 42.498 personer med navnet Søren i 2012, hvor dette tal var faldet til 42.218 personer i 2013.

Drengenavnet Sørens udbredelse siden 1985

Drengenavnet Sørens udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Navnet Søren er et dansk drengenavn, som stammer fra det latinske navn Severinus, som betyder “alvorlig” eller “streng”. Severinus er et helgennavn, som blev fordansket i middelalderen til det gamle danske navn Søren.


Søren kendes i Danmark fra middelalderen, hvor man ofte anvendte formerne Seffren og Søffren. Navnet var meget udbredt i 1800-tallet. Søren var særlig populært i 1950’erne frem til 1990’erne, hvor navnet har været faldende i popularitet.

Søren findes også i kombination med andre drengenavne, eksempelvis Søren-Emil, Søren-Peter m.fl.

Henrik


Ifølge Danmarks Statistik var der 4 nyfødte drengebørn, som blev døbt Henrik i 2011. Samlet set var der 43.258 drenge i 2012, som hed Henrik.Dette tal var faldet en smule, således at der pr. 1. januar 2013 var 43.106 drenge, som hed Henrik.

Drengenavnet Henriks udbredelse siden 1985

Drengenavnet Henriks udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Det danske drengenavn Henrik er en nordisk afstamning af det tyske drengenavn Heinrich, som er afledt af det gammeltyske navn Heimrich.Heimrich er sammensat af de to ord “Heim”, som betyder “hjem” og “rich”, som betyder “hersker” eller “mægtig”.


Drengenavnet Henrik kendes i Danmark fra omkring det 11. århundrede. Navnet var især populært i 1960’erne, men særligt siden 1980’erne er navnet faldet voldsomt i popularitet. Og siden årtusindeskiftet har under 50 nyfødte drengebørn årligt fået navnet Henrik.

Henrik findes i mange andre former, som varierer fra sprog til sprog: Henrik (dansk, norsk, svensk), Hinrik (islandsk), Heinrich (tysk), Henry (engelsk), Henri (fransk), Enrico (italiensk), Enrique (spansk), Henrique (portugisisk) m.fl.

På dansk kan navnet også staves Hendrik, Henrick, Henrich og Hinrik. Nogle af de udenlandske varianter af navnet Henrik findes også i den danske befolkning. Desuden bruges også Henne og Heine, som kælenavnsformer af drengenavnet.

Michael


Ifølge Danmarks Statistik var der i 2011 29 nyfødte drenge, som fik navnet Michael. Samlet set  var der 45.617 personer, som hed Michael i 2012. Dette antal var næsten uændret året efter, hvor der pr. 1. januar 2013 var 45.529 personer med navnet Michael i Danmark.

Drengenavnet Michaels udbredelse siden 1985

Drengenavnet Michaels udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Michael er et hebraisk drengenavn, som er udbredt i mange lande – og i mange forskellige former. Michael er et bibelsk navn og betyder “den der er som Gud” eller “hvem er som Gud?”.


Drengenavnet Michael var et populært modenavn i årene omkring 1950’erne, men siden 1980 har navnet været på retur. Dog ligger det stadig blandt de drengenavne, som flest danskere bærer.

Andre varianter af navnet Michael: Mikael, Mickael, Mikal, Mickal, Michel, Michell, Mike, Mikkel m.fl. Ofte er Mike en kælenavnsform af navnet Michael.

Lars


Der blev født 6 drengebørn i 2011, som blev døbt Lars. Ifølge Danmarks Statistik var der i alt 46.209 personer, som hed Lars i 2012. Dette tal var faldet til 45.996 personer pr. 1. januar 2013.

Drengenavnet Lars' udbredelse siden 1985

Drengenavnet Lars’ udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Lars er den nordiske form af det latinske helgennavn Laurentius, som betyder “person fra Laurentum”. Laurentum var en by i det antikke Italien. Byen havde fået sit navn fra det latinske ord “laurus”, der betyder “laurbær”.


Lars har været et almindeligt brugt siden middelalderen. Det blev især populært i 1960-1990, hvorefter det er faldet væsentligt. Siden årtusindeskiftet har kun meget få nyfødte drenge fået navnet Lars.

Lars er relateret til navne som Laust, Lau, Laus, Lasse, Laurids, Laurits m.fl.

Peter


I 2011 var der 67 nyfødte drenge, som blev navngivet Peter ifølge Danmarks Statistik. Pr. 1. januar 2012 var der i alt 50.336 personer med navnet Peter, mens der pr. 1. januar 2013 var 50.080 personer, som hed Peter.

Drengenavnet Peters udbredelse siden 1985

Drengenavnet Peters udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Peter er den tyske og engelske form af det latinske navn Petrus og det græske Petros. Peter er en oversættelse af de hebraiske ord Kefa, som betyder “sten” eller “klippe”.


I 1800-tallet var navnet Peter mere udbredt end det er i dag. Navnet faldt i popularitet frem til  1920, hvorefter det igen begyndte at blive populært. Navnet Peter har siden 1980’erne været jævnt faldende, men trods faldet i popularitet lå navnet i 2012 på 2. pladsen over de drengenavne, som flest danskere bærer. I 2013 har navnet rykket sig op på førstepladsen. Peter er derfor pr. 1. januar 2013, der mest almindelige navn i Danmark.

I Danmark findes navnet Peter også i varianterne Petar, Peder, Per m.fl. Hunkønsformen af Peter er Petra. Navnet bruges også i kombination med andre navne, f. eks. Jens Peter, Niels Peter, Peter Bo m.fl.

Peter er udbredt i hele verdenen og forekommer i forskellige varianter afhængigt af sproget. Eksempler: Pierre og Pierrot (fransk), Peter og Pete (engelsk), Pedro (spansk og portugisisk), Petro (græsk), Pietro (italiensk) m.fl.

Jens


Ifølge Danmarks Statistik var der 74 nyfødte drengebørn, som kom til at hedde Jens. Til trods for at der kun blev døbt 74 drenge med navnet Jens, ligger der ikke desto mindre i 2011 på 1. pladsen over de mest udbredte drengenavne i hele befolkningen. Pr. 1. januar 2012 var der i alt 50.697 drenge med navnet Jens, mens der i 2013 samlet set var 49.977 drenge med navnet Jens.

Drengenavnet Jens' udbredelse siden 1985

Drengenavnet Jens’ udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Jens er afledt af Johannes, som er den græsk-latinske form af det hebraiske drengenavn Jonathan. Johannes betyder “Gud er nådig”.


Navnet Jens blev ofte anvendt i fra den tidlige middelalder. Siden midten af 1980’erne har antallet af nyfødte, der er blevet navngives Jens været jævnt faldende. Dog ligger det stadig i toppen af de drengenavne, som flest danske drenge bærer.

Jens bruges også i kombination med andre drengenavne, f. eks. Jens Peter, Jens Christian, Jens Erik m. fl. En anden variant af Jens er Jes, som særligt er udbredt i Sønderjylland. Navnet kan også staves Jenns.

Oliver


I 2011 befandt navnet Oliver sig på 2. pladsen over de populæreste drengenavne. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2011 født 598 drengebørn, som fik navnet Oliver. Der var pr. 1. januar 2012 samlet set 13.672 personer, som hed Oliver. Dette tal var pr. 1. januar 2013 steget til 14.218 personer.

Drengenavnet Oliver's udbredelse siden 1985

Drengenavnet Oliver’s udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Oliver er afledt af det gamle franske navn Olivier, som betyder “oliven” eller “oliventræ”. Oliventræet symboliserer frugtbarhed, skønhed og værdighed. Oliven er desuden et symbol på fred.


I 1990’erne blev Oliver for alvor populært. Navnet toppede i 1999 og har i årene efter haft en mindre dalende popularitet. Dog ligger det stadig blev de mest brugte drengenavne til nyfødte.

Noah


Navnet Noah lå på 3. pladsen over de mest benyttede drengenavne i 2011. Her blev 563 drengebørn døbt Noah. Ifølge Danmarks Statistik var der pr. 1. januar 2012 i alt 5.904 danskere, der bar navnet Noah. Dette tal er pr. 1. januar 2012 oppe på 6.444 personer.

Drengenavnet Noah's udbredelse siden 1985

Drengenavnet Noah’s udbredelse siden 1985

Betydning og oprindelse

Drengenavnet Noah er den engelske form af det hebraiske navn, der betyder “hvile”, “ro”, “venten” eller “trøst”.


Noah har været forholdvist ukendt i Danmark, men slog for alvor igennem ved årtusindskiftet, hvor der skete en kraftig stigning i antallet af nyfødte, der fik navnet Noah. Siden er navnet faldet en smule, men det er fortsat et meget populært modenavn.

Navnet kan staves både Noah og Noa. Navnet Noa (uden “h”) bruges både til drenge og piger.